[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 
เวลาละหมาด

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/พ.ย./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
6 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
24 คน
สถิติเดือนนี้
1309 คน
สถิติปีนี้
12472 คน
สถิติทั้งหมด
16784 คน
IP ของท่านคือ 54.147.142.16
(Show/hide IP)

  
นโยบายการบริหารงาน  
 

กระผม นายสาอูเด่น มะโซะ นายกอบต.บาเระเหนือ ขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลเลือกตั้งและให้การรับรองนั้น เพื่อให้การบริหารงานของอบต.บาเระเหนือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ 2546 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกอบต. แถลงนโยบายต่อสภาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กระผมขอชี้แจงต่อสภาอบต.บาเระเหนือถึงแนวนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ ตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่กำหนดไว้ดังนี้
1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
       1.1 พัฒนา อบต.บาเระเหนือ ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
       1.2 ส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนองค์กรชุมชน
       1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงาน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน
       1.4 เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ และพัฒนารายได้
2. นโยบายการพัฒนาสังคม
       2.1 รณรงค์ ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในชุมชน
       2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านสวัสดิการสงเคราะห์
       2.3 ส่งเสริมด้านการกีฬา เยาวชนในตำบล
       2.4 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ
       2.5 ส่งเสริมให้มีการสร้างสนามกีฬา ให้ได้มาตรฐาน
       2.6 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่
       2.7 จัดการอบรมต้านยาเสพติด
       2.8 ส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวม
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
       3.1 สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน
       3.2 ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษาที่ทันสมัย วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
       3.3 ส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์ อบรมศาสนา
       3.4 ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนตาดีกาอย่างต่อเนื่อง
       3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนอัลกุรอานทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยใช้หลักสูตรกีรออาตี                  อย่างต่อเนื่อง
       3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา
       3.7 สนับสนุนส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะอันดีงาม
 4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
       4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
       4.2 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการดำเนินสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
       4.3 สนับสนุนการควบคุม การป้องกันการเผยแพร่ของโรคติดต่อ
       4.4 ส่งเสริมสนับสนุนงานสุขภาพอนามัย
       4.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
       5.1 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
       5.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
       5.3 สร้างรายได้และลดรายจ่าย
       5.4 ส่งเสริมการฝึกอบรม
       5.5 ส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
       6.1 พัฒนาระบบการก่อสร้าง
       6.2 เสริมสร้างและการป้องกัน
       6.3 พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
       6.4 ส่งเสริมปรับปรุง บำรุงรักษา
7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       7.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก
       7.2 ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม