[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 
เวลาละหมาด

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/พ.ย./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
6 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
24 คน
สถิติเดือนนี้
1309 คน
สถิติปีนี้
12472 คน
สถิติทั้งหมด
16784 คน
IP ของท่านคือ 54.147.142.16
(Show/hide IP)

  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยก-สะพานยือลอ (กูวิง) หมู่ที่ 3 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัด นราธิวาส .

เจ้าของผลงาน : อบต
อาทิตย์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 149    จำนวนการดาวน์โหลด : 44 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
                                                              ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ
เรื่อง  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  สายสามแยก-สะพานยือลอ  (กูวิง) หมู่ที่ 3            ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัด
         นราธิวาส .
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ   อำเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส    มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการ  จำนวน  1  โครงการ  ดังต่อไปนี้
 - โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  สายสามแยก-สะพานยือลอ  (กูวิง) หมู่ที่ 3  ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ขนาดปริมาณงานกว้าง  7.00  เมตร  ยาว  440 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,080 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  งบประมาณตั้งไว้  2,504,000.- บาท (เงินสองล้านห้าแสนสีพันบาทถ้วน)   จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงาน   ซึ่งผลงาน  โครงการ  1  โครงการ ดังนี้
   จัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  สายสามแยก-สะพานยือลอ  (กูวิง) หมู่ที่ 3  ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ขนาดปริมาณงานกว้าง  7.00  เมตร  ยาว  440 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,080 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
  2. ไม่เป็นผู้ถูกต้องแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
   3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ ณ  วันเสนอราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้
  5. ต้องไม่เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ที่มีสัญญาค้างงานเดิมกับจังหวัดซึ่งงานนั้นครบกำหนดเวลาตามสัญญาแล้ว  และไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  1  โครงการขึ้นไป 
  6. ผู้เสนอราคารายใด  เมื่อชนะการประมูลและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว  จะเอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างมิได้  หากภายหลังจังหวัดตรวจพบว่ามีการกระทำดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิดำเนินการบอกเลิกสัญญาทันที
  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับแบบและรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้รับแบบและรายการ ได้รับทราบสภาพพื้นที่งาน  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาการทำงานจะมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ  ไม่ได้
             กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่....18...เดือน.เมษายน....พ.ศ..2560...ระหว่างเวลา...10.00...น.  ถึงเวลา11.00.....น.  ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จัดจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับอำเภอบาเจาะ  ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบาเจาะ  ชั้นที่  1)   และคณะกรรมการจะเปิดซองพิจารณาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป  จนกว่าจะแล้วเสร็จ      
              ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  และขอซื้อเอกสารได้ที่  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ  ระหว่าง วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560  ถึงวันที่ 14  เดือน เมษายน พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30  น.  หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7363 – 0844   ในวันและเวลาราชการ  
                                                ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560
                                                          นายสาอู่เด่น  มะโซะ
                                                        (นายสาอูเด่น   มะโซะ)                
                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยก-สะพานยือลอ (กูวิง) หมู่ที่ 3 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัด นราธิวาส . 6/พ.ย./2559