[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 
เวลาละหมาด

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/พ.ย./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
6 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
24 คน
สถิติเดือนนี้
1309 คน
สถิติปีนี้
12472 คน
สถิติทั้งหมด
16784 คน
IP ของท่านคือ 54.147.142.16
(Show/hide IP)

  
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ มีเนื้อที่ 26.44   ตารางกิโลเมตร (16,525 ไร่)

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลปะลุกาสาเมาะ ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 11 และเทศบาล                                ตำบลต้นไทร  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส

 ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลกาเยาะมาตี   อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส

 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลไทรทอง  อำเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี

 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเทือกเขาบูโด และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีและ                              ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ

 หมู่ที่ 1  บ้านจำปากอ หมู่ที่ 2  บ้านอาตะบือเระ  หมู่ที่ 3บ้านยือลอ  หมู่ที่ 4  บ้านยามูแรแน หมู่ที่ 5 บ้านอีโยะ หมู่ที่ 6  บ้านยาโต๊ะ หมู่ที่ 7  บ้านแคและ 


สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิประเทศ    องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้ที่ที่มีภูเขาหนาแน่น ทางแถบทิศตะวันตกจรดภูเขาบูโด ซึ่งเป็นแนวกั้นระหว่างตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  กับอำเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานีและอำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ประกอบด้วย หมู่ที่4  กับหมู่ที่ 7 สภาพดินเป็นดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูกส่วนทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ราบ  ประกอบด้วยหมู่ที่ 2 , 3 , 6  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  

สภาพภูมิอากาศ  มี 2 ฤดู  คือฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยฤดูร้อนเริ่มเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน  และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เดือนมกราคม

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวมองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  มีสวนยางพาราและสวนผลไม้ พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี มีการทำกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่งลักษณะการอยู่อาศัยของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนืออยู่กระจายโดยทั่วไปโดยมีการตั้งบ้านเรือนปะปนไปกับการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ลองกอง มังคุด เงาะ ทุเรียน เป็นต้น  ในบริเวณบ้านและยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย สำหรับแนวโน้มการขยายตัวจะมีความหนาแน่นในเขตบริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน


ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่งสายหลักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  ได้แก่ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข   เอเชีย 42สายปัตตานี – นราธิวาส

ถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1  
สาย
พงเมาะแต - ยาโต๊ะ  

ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,7 และหมู่ที่ 4  สายจำปากอยามูแรแน    ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 และหมูที่ 6  สายบือแนปีแย - บือเระ    

ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ สายยามูแรแน - ยาฮอ     ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5   สายอีโยะ - ยาฮอ

ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5   สายจือแร - อาตะบือเระ  ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6   สายยาโต๊ะ - ยือลอ         

ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6   สายเอเท - อาตะบือเระ

การไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือมีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้จำนวนทุกหลังคาเรือน

การสื่อสารและโทรคมนาคมมีระบบตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 ตู้ และมีการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ณ ที่ทำการอบต.บาเระเหนือ

การใช้ที่ดินพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประกอบการทางการเกษตรโดยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีการทำสวนผลไม้  ทำนาและสวนยางพาราในเขตเทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี

การปศุสัตว์การประกอบการปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ  เป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพและค้าขาย ได้แก่ วัวพันธุ์พื้นเมือง ควาย ไก่ เป็ด แพะ เป็นต้น 

ด้านสังคมจำนวนประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ  มีประชากรทั้งสิ้น6,220 คนแยกเป็นชาย 3,101คน  หญิง 3,119 คน มีจำนวนครัวเรือน  1,381 ครัวเรือน

ด้านสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาเระเหนือ จำนวน  1  แห่ง

ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ  สามารถขอรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส   อาทิเช่น

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ติดต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ   สำหรับบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า  โดยติดต่อได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาเระเหนือ 

ด้านการศึกษา จำนวนสถาบันการศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ

โรงเรียนสังกัด  สพฐ.               จำนวน  4  แห่ง                  
โรงเรียนสังกัด  สช.                 จำนวน 2 แห่ง

สถาบันปอเนาะ                      จำนวน  แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน 3 แห่ง