[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 
เวลาละหมาด

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/พ.ย./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
52 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
38 คน
สถิติเดือนนี้
1180 คน
สถิติปีนี้
12343 คน
สถิติทั้งหมด
16655 คน
IP ของท่านคือ 54.144.100.123
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ เรื่อง โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมประจำตำบลบาเระเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านแคและ
โดย : abtbrn
เข้าชม : 129
อังคาร ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ
เรื่อง  โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมประจำตำบลบาเระเหนือ หมู่ที่  7  บ้านแคและ   
 ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส
......................................................................................................................
                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการ  จำนวน  1  โครงการ  ดังต่อไปนี้
-                      โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมประจำตำบลบาเระเหนือ  หมู่ที่  7  บ้านแคและ      ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ขนาดปริมาณงานกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  6.00  เมตร งบประมาณ  396,000.-  บาท  (เงินสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือกำหนด)        
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงาน   ซึ่งผลงานโครงการ  1  โครงการ ดังนี้
-          โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมประจำตำบลบาเระเหนือ  หมู่ที่   7   บ้านแคและ   ตำบลบา
เระเหนือ   อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ขนาดปริมาณงานกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  6.00  เมตร งบประมาณ  396,000.-  บาท  (เงินสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)   (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือกำหนด)
                             2. ไม่เป็นผู้ถูกต้องแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ ณ  วันเสนอราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้
          5. ต้องไม่เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ที่มีสัญญาค้างงานเดิมกับจังหวัดซึ่งงานนั้นครบกำหนดเวลาตามสัญญาแล้ว  และไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  2  โครงการขึ้นไป 
          6. ผู้เสนอราคารายใด  เมื่อชนะการประมูลและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว  จะเอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างมิได้  หากภายหลังจังหวัดตรวจพบว่ามีการกระทำดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิดำเนินการบอกเลิกสัญญาทันที
                    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อแบบและรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการ ได้รับทราบสภาพพื้นที่งาน  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาการทำงานจะมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ  ไม่ได้
 
 
                                                                                                                     /ฉะนั้น...
-2-
ฉะนั้น  หากสนใจให้ไปยื่นซองเสนอราคาในวันที่....10....เดือน....สิงหาคม...พ.ศ....2560...ระหว่างเวลา...10.00....  ถึงเวลา.....11.00.....น.  ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จัดจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับอำเภอบาเจาะ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบาเจาะ ชั้นที่  1)   และคณะกรรมการจะเปิดซองพิจารณาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา  11.30  น.  เป็นต้นไป  จนกว่าจะแล้วเสร็จ
                             ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ   ระหว่าง วันที่  8  สิงหาคม  2560  ถึงวันที่  9  สิงหาคม  2560   ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 16.30 น.  หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-7363-0844   ในวันและเวลาราชการ               
                    ประกาศ ณ วันที่   7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2560
 
 
                                                    (นายสาอูเด่น  มะโซะ)                                
                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

จัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ เรื่อง โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมประจำตำบลบาเระเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านแคและ 15/ส.ค./2560
      ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ เรื่อง โครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายจือมา-เทศบาล หมู่ที่ 2 บ้านอาตะบือเระ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 31/ก.ค./2560